#AvantoCare
Beskriver

Nyheter

Välfärdsteknik & system

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person.

System är IT-stöd som syftar till dokumentation och samordnad vårdplanering.

Datadrivet arbetssätt

Ett datadrivet arbetssätt är en metod för att fatta beslut baserat på analys av data. De personliga erfarenheterna kompletteras med evidens.

Med ett datadrivet arbetssätt inom äldreomsorgen menar vi att personalen fattar beslut och utvecklar sin verksamhet genom att analysera data relaterat till vårdtagare och arbetsprocesser. Detta sker i relation till föreskrifter, rekommendationer och nationella riktlinjer.

Genom att använda data som resurs skapas nya möjligheter för utveckling av vård- och omsorgsverksamhet.

Data & information

All teknik och alla system innehåller data och information. Exempel på typer av data är hälso-, medicin-, kvalitetsdata samt data om utfall från insatser. Data beskriver en persons hälsa, vårdbehov och andra faktorer som kan påverka deras välbefinnande. Data ger också information om verksamhetsprocesser och nyttjande av teknik och produkter.

Exempel på typer av data & information:

Våg:

 • Vikt
 • BMI
 • Muskelmassa

Klocka:

 • Förbrända kalorier
 • Antal steg
 • Pulszon

Blodtrycksmätare:

 • Blodtryck
 • Puls
 • Hjärtljud

Sömnsensor:

 • Sömncykler
 • Sömnapné
 • Andningsfrekvens

Läkemedelsrobot:

 • Att medicin tagits
 • Att medicin inte tagits
 • Tidpunkter

Fallalarm:

 • Att fall skett
 • Typ av fall
 • Om larmkedjan aktiverats

Verksamhetssystem:

 • Planerade insatser
 • Utförda insatser
 • Handlingsplaner