Datadrivet arbete inom äldreomsorgen

Här hittar ni exempel på vårdgivare som arbetar med sin data i syfte att utveckla sin verksamhet.

Karlskrona Kommun

Nattfasta, undernäring & fall

Syfte

Digitalisera beräkning av nattfasta. Skapa förutsättningar för att identifiera risk för undernäring tidigt. Skapa förutsättningar för att förstå samband mellan nattfasta, undernäring och fall.

Mål

Utveckla arbetet med beräkning av nattfasta. Upptäcka risk för undernäring tidigt. Minska vårdskador relaterat till undernäring.

Omfattning

Antal och typ av boende: ca 450 personer inom särskilt boende

Data

Data från flertal källor. Typ av data:

 • Persondata relaterat till nattfasta
 • Data relaterat till undernäring
 • Data relaterat till fall

Värde

Arbetet har gett ett stort värde inom många områden. Exempel är; 

 • Minskad administrativ belastning genom automatisk beräkning av nattfasta. 
 • Kvalitetshöjning av beräkning av nattfasta genom eliminering av risk för felräkning.  
 • Tydlig översikt av individer och grupper med förhöjd risknivå för undernäring. Vilket ger möjlighet att inleda proaktiva insatser. 
 • Tydlig översikt av grupper med många fall. Vilket ger möjlighet att arbeta med identifiering av bakomliggande orsaker. 
 • Möjlighet att se korrelation och jämföra individers nattfasta med undernäring och fall. Ger möjlighet till att förstå mer om individen och behovet av vård och prediktiva insatser. 
 • Det gemensamma arbetet och förändringsresans påverkan på den framtida organisationen. Inspirerande att utvecklas tillsammans! 

Erfarenheter

Arbetet har gett många lärdomar inför utveckling av arbetssätt. Exempel är;

 • Ökad kunskap och förståelse för möjligheter med ett datadrivet arbetssätt.
 • Ökad insikt i behovet av enhetliga arbetsprocesser som säkerställer dokumentation på rätt sätt och på rätt plats. 
 • Vikten av enkel tillgång till data i rätt format hos berörda leverantörer. 
 • Vikten av att i upphandlingar ställa rätt typ av krav på leverantörer för att möjliggöra arbete med data. 
 • Vikten av enhetlig organisationsstruktur i olika system för möjlighet till samling av data.

Vi förstår att vi behöver börja arbeta med vår data men har inte vetat var vi ska börja. Vi ville göra något som gav en effekt och som lät oss testa och lära oss.

– Karlskrona Kommun