Vår vision:

Vi accelererar utvecklingen av omsorg, från reaktiv till prediktiv

Vårt mål

Vi lever allt längre. Fram till 2031 kommer de som är 80 år eller äldre öka med närmare 50 procent. Äldres behov av vård och omsorg ökar kraftigt. Konkurrensen om arbetskraften ökar.

Vi vill genom vår välfärdsplattform ge yrkesverksamma inom äldreomsorgen förutsättningar för ett nytt arbetssätt. Yrkeskompetens och erfarenhet kombineras med data och information via Avanto 360.

”Samhällets utmaningar är stora. Med ett genuint intresse för framtidens äldreomsorg och ett starkt team driver vi utvecklingen mot en prediktiv omsorg. Vår resa har bara börjat!

– Mikael Karlsson, VD

Vår mission

Att erbjuda ett beslutsstöd för vårdgivare via en välfärdsplattform.

Våra löften

Vi erbjuder en öppen och oberoende välfärdsplattform som, genom integrationer med samtliga leverantörer, skapar förutsättningar för ett datadrivet proaktivt arbetssätt.

Vi vägleder i arbetet med implementering och verksamhetsutveckling och säkerställer effekthemtagning.

Vi vidareutvecklar plattformen i takt med omvärlden. Våra kunder får ta del av det som utvecklas utan extra integrations- eller utvecklingskostnader.

Vi är Avanto Care

Fredrik Gyllenberg

Mötesbokare

Ulrika Sten

Verksamhetsutvecklare

Advisory Board

Johan Müllern-Aspegren

Emerging Tech Innovation Leader, Applied Innovation Exchange, Nordics, Capgemini

Pia Nylund

Konsult inom ledarskap

Simon Ilhammar

Key account manager, Cambio

Andreas Örnehag

Enhetschef Sandviken, Doktorand inom välfärdsteknik

Styrelse

Eva Nilsson Bågenholm

Läkare, volontär

Alexander Stendahl

VD, Infosolutions Sverige

Anders Segerström

VD, iZafe Group AB

Peter Risberg

Interimschef

Styrelseordförande

”Allt fler människor blir äldre och är i behov av modern och väl fungerande äldrevård. Därför är det en självklarhet för mig att vara en del av resan

– Alexander Stendahl, Styrelseledamot