Samhället möter stora utmaningar inför framtiden inom äldreomsorgen.

Vi lever längre, och antalet människor som behöver vård kommer att öka kraftigt.

Avanto Care bygger på idén att vi kan arbeta smartare med hjälp av data och teknik, vilket gör att vårdpersonalen kan fokusera på att skapa en mer personlig och mänsklig äldreomsorg.

När vi samarbetar och använder oss av smart teknik för att skapa nya möjligheter ger det oss verktyg som kommer vara till fördel för vårdtagare, anhöriga samt vårdpersonal.

Vi på Avanto Care skapar dessa möjligheter baserat på data i vår plattform och med den kan vi få en glimt av vad framtiden har att erbjuda och hjälpa vårdgivare att vara mer proaktiva och fatta beslut utifrån vad som händer samt var arbetet skapar mest nytta för vårdtagare, anhöriga samt vårdpersonal.

We are building Avanto

Mikael Karlsson
CEO
Jens Larsson
CTO
Henrietta Hurtig
COO
Fredrik Gyllenberg
Försäljning & Kundvård

Avanto

Board

Eva Nilsson Bågenholm

Styrelseledamot

Alexander Stendahl

Styrelseledamot

Anders Segerström

Styrelseledamot

Peter Risberg

Styrelseledamot

Advisory

board

Andreas Örnehag

Enhetschef Sandviken,
Doktorand inom välfärdsteknik

Suss Höglund

Legitimerad Läkarsekreterare

Christer UDD

Entreprenör & grundare av Eloflex

Pia Nylund

Biträdande Stadsdirektör Sundbybergs Stad

Partner together
with teams at

We are
building Avanto
Mikael Karlsson
CEO
Jens Larsson
CTO
Henrietta Hurtig
COO
Fredrik Gyllenberg
Försäljning & Kundvård
Avanto Board
Eva Nilsson Bågenholm
Styrelseledamot
Alexander Stendahl
Styrelseledamot
Anders Segerström
Styrelseledamot
Peter Risberg
Styrelseledamot
Advisory Board
Andreas Örnehag
Enhetschef Sandviken,
Doktorand inom välfärdsteknik
Suss Höglund
Legitimerad Läkarsekreterare
Christer UDD
Entrepenör & grundare av Eloflex
Pia Nylund
Biträdande Stadsdirektör Sundbybergs Stad
Avanto Board
Eva Nilsson Bågenholm
Styrelseledamot
Alexander Stendahl
Styrelseledamot
Anders Segerström
Styrelseledamot
Peter Risberg
Styrelseledamot
Avanto Board
Andreas Örnehag
Enhetschef Sandviken,
Doktorand inom välfärdsteknik
Eva Nilsson Bågenholm
Legitimerad Läkarsekreterare
Christer UDD
Entrepenör & grundare av Eloflex
Partner together
with teams at

Vår mission

Att skapa trygghet, transparens och valfrihet
inom äldreomsorgen.

Vår övertygelse

Vi vill mäta och synliggöra nytta och effekter av välfärdsteknik. Genom att förstå effekterna kan vi anpassa och förbättra omsorgen och rikta insatserna där de gör mest nytta.

Vår vision

Att vara det mest lyhörda och inkluderande bolaget inom välfärdsteknik.

Vårt agerande

Skapar förtroende. Är lyhörda. Vårdar innovation. Får människor att växa. Skapar konkreta resultat

Kontakta oss
på Avanto Care    Kontakta oss
    på Avanto Care