Vi driver och utvecklar Avanto Care utifrån kompetens & passion

Tillsammans med vassa konsulter inom utveckling och dataanalys skapar vi tillsammans helt nya förutsättningar för äldreomsorgen!

Vi lever allt längre. Fram till 2031 kommer de som är 80 år eller äldre öka med närmare 50 procent. Äldres behov av vård och omsorg ökar kraftigt. Konkurrensen om arbetskraften ökar.

Det behövs helt nya arbetssätt eftersom andelen äldre ökar samtidigt som det blir svårare att rekrytera och behålla personal.

Det behövs möjlighet att gå från reaktiv till preventiv vård för att undvika höga kostnader.

Det behövs verktyg som ger fokus på individen för att undvika personligt lidande.

”Samhällets utmaningar är stora. Med ett genuint intresse för framtidens äldreomsorg och ett starkt team driver vi utvecklingen mot en prediktiv omsorg. Vår resa har bara börjat!

– Mikael Karlsson, VD

Vår mission

Att genom vår plattform Avanto 360 Skapa förutsättningar för ett prediktivt och brukarcentrerat arbetssätt inom äldreomsorgen.

Våra löften

Vi erbjuder en öppen och oberoende välfärdsplattform som, genom integrationer med samtliga leverantörer, skapar förutsättningar för ett datadrivet proaktivt arbetssätt.

Vi vägleder i arbetet med implementering och verksamhetsutveckling och säkerställer effekthemtagning.

Vi vidareutvecklar plattformen i takt med omvärlden. Våra kunder får ta del av det som utvecklas utan extra integrations- eller utvecklingskostnader.

Vi är Avanto Care

Ulrika Sten

Kundansvarig