Vi driver utvecklingen av äldreomsorg från reaktiv till prediktiv

Vår plattform Avanto 360 ger er en samlad bild om individer. Vi hjälper er att se korrelationer och identifiera risker.

Vad?

Med vår välfärdsplattform Avanto 360 erbjuder vi ett beslutsunderlag för ett prediktivt och individcentrerat arbetssätt inom äldreomsorgen.

Med Avanto 360 hjälper vi äldreomsorgen att, genom data och information, identifiera risk och korrelationer, undvika vårdskador, individanpassa vård och förstå effekt av insatser.

Hur?

Vi integrerar, samlar och visualiserar data från system och välfärdsteknik genom öppna API:er, exporterade filer, email eller RPA.

Vi använder AI & Machine learning och utvecklar algoritmer och moduler.

Vi kombinerar funktioner från en BI- och integrationsplattform i en produkt.

Varför?

Det behövs verktyg som ger fokus på individen för ett hälsosamt åldrande.

Det behövs helt nya arbetssätt eftersom andelen äldre ökar samtidigt som det blir svårare att rekrytera och behålla personal.

Det behövs möjlighet att gå från reaktiv till preventiv vård för att undvika höga kostnader.

3 % av de resurser som läggs inom vården är preventiva/förebyggande*

*REGION | Health Integrator

Avanto 360
– En välfärdsplattform
som beslutsstöd

Avanto 360 är ett beslutsstöd som skapar förutsättningar för ett preventivt och individcentrerat arbetssätt.

Avanto 360 främjar ett datadrivet arbetssätt och skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling och innovation med brukaren i fokus.

Ökad effektivitet, bättre beslutsstöd och i slutändan bättre omsorg för individen.

Aktuellt
från LinkedIn