Vi tror på partnerskap

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Tillsammans kan vi bidra till lösningar!

Våra Partners

Våra partners är de leverantörer som tillhandahåller välfärdsteknik eller verksamhetssystem till äldreomsorgen. Det kan vara antingen befintliga leverantörer eller nya som tillkommer i samband med att vi startar upp ett gemensamt projekt med fokus på samling och analys av data.

Samarbetet innebär att vi arbetar för en säker och strukturerad integration av data från andra leverantörerna till vår plattform. 


Oberoende

Vi är både nyfikna på och intresserade av att etablera partnerskap med alla relevanta leverantörer. 

Vi arbetar därför inte exklusivt med någon utan vårt fokus är på att skapa största möjliga värde för vårdgivare inom äldreomsorgen, oavsett leverantör. 

Tillsammans gör vi skillnad

Vi vill, tillsammans med leverantörer och vårdgivare, driva nyttjande av ny teknik och utveckla nya arbetssätt.

Vi vill etablera ett nytt sätt att arbeta som levererar nya värden för individen, verksamheten och personalen!

Våra partners idag

Kontakt

Är ni en leverantör av välfärdsteknik och system och vill veta mer om Avanto Care?