Ett nytt arbetssätt ger en mer personlig och mänsklig äldreomsorg

Vi vägleder er i arbetet med att utveckla er verksamhet genom data och information från välfärdsteknik och system.

Vi hjälper er med:

Implementering 

Ni väljer fokusområde för samling och analys av data och information. Ni säkerställer leverantörer av data och information. Vi är gärna ett bollplank vid behov.

Vi tillhandahåller Avanto 360 samt tilläggsmodul-/er och integrationer enligt inköp. Vi leder arbetet med implementering. Vi erbjuder stöd med dataanalys, uppföljning, effekthemtagning och erfarenhetsåtervinning enligt era behov.

Ni vidareutvecklar er verksamhet genom ett datadrivet arbetssätt.

Kostnad enligt prislista.

Vägledning

Vi tillhandahåller resurser för inspiration, råd, projektledning, analys och verksamhetsutveckling relaterat till data och information.

Pris baserat på omfattning, komplexitet och typ av resurs.

Inköp och kostnader

Våra priser för Avanto 360 baseras på funktionalitet i plattformen och antal brukare som omfattas av analys. Alla kostnader är transparenta.