Ett datadrivet arbetssätt ger nya möjligheter

Genom er data kan ni skapa förutsättningar för ett preventivt och individcentrerat arbetssätt.

Aktuellt

Låt ett pilotprojekt göra er redo

Att börja arbeta på ett nytt sätt är utmanande och svårt. När det är både förändring i arbetssätt och användning av teknik i kombination så blir det extra utmanande. 

Med ett pilotprojekt i mindre skala får ni möjlighet att:

 • Testa ny teknik
 • Påbörja etablering av ett nytt arbetssätt
 • Arbeta i lugn och ro med förankring 
 • Hitta interna ambassadörer
 • Förbereda er data och information 
 • Identifiera krav inför inköp och upphandling
 • Utvärdera och lära inför breddinförande

Vi vägleder er i arbetet och ger er en inblick i hur ni kan skapa värde genom er data!

Upplägg

Här hittar du mer information om upplägg vid köp av Avanto 360 för långsiktigt samarbete

Konsultstöd

Det ingår alltid stöd inom dataanalys och projektledning enligt överenskommelse under avtalstid. 

Om ytterligare kompetens behövs för extra kundanpassning eller fördjupning erbjuder vi konsultstöd enligt nedan: 

 • Projektledning och kravanalys 
 • Förändringsledning 
 • Utveckling av kundanpassade funktionalitet i Avanto 360
 • Dataanalys 

Integrationer

I varje uppstart ingår 3 st nya integrationer utvecklade baserat på öppna API:er eller filinläsning. 

Redan utvecklade/implementerade integrationer i Avanto 360 ingår kostnadsfritt. Integration via RPA debiteras enligt separat överenskommelse tillsammans med extern part.