Nytt avtal!

Vi på Avanto Care kommer inom kort att starta upp ett innovationsprojekt tillsammans med Laholms kommun. För kommunen innebär det en möjlighet att testa ett nytt data- och informationsdrivet arbetssätt. För oss är det ett sätt att vidareutveckla vår plattform användarcentrerat.

Arbetet sker tillsammans med Socialförvaltningen och ett av kommunens vård- och omsorgsboenden. Alexandra Oancea, Kvalitetsutvecklare, berättar mer om vårt gemensamma arbete:

”Vi i Laholm vill jobba kontinuerligt med innovation och datadrivet arbetssätt och när teamet från Avanto Care föreslog ett samarbete, fanns det inget att tveka om! Vi vill testa och se hur vi kan använda AI i vår verksamhet och hur vi kan samla in, lagra och få hjälp med att analysera det data vi har om våra brukare för att kunna jobba förebyggande och öka kvaliteten i vårt arbete.”

Mer information om innehåll i projektet kommer inom kort. Vi ser fram emot vårt kommande uppstartsmöte / Henrietta Hurtig, Ulrika Sten, Jens Larsson

Är du nyfiken på hur vi kan arbeta tillsammans för en prediktiv äldreomsorg, kontakta vår VD Mikael Karlsson