BlueUp och Avanto Care samarbetar för att erbjuda en innovativ lösning för närvarohantering inom Socialtjänsten.

Avanto Car är en svensk startup som erbjuder Saas-plattformen Avanto 360 för datadrivet beslutsstöd. BlueUp är ett italienskt företag som är ledande inom design och produktion av beacons, taggar och IoT-lösningar inom BLE-teknik (Bluetooth Low Energy). Det är med glädje vi tillsammans tillkännager ett strategiskt partnerskap som erbjuder ett nytt arbetssätt vid hantering av personals närvaro hos brukare inom LSS.

De utmaningar som finns med kompetensförsörjning inom Socialtjänstens verksamheter ställer krav på nya arbetssätt och nyttjande av ny teknik. Arbetet behöver bli mer förebyggande och teknik behöver implementeras där det stöttar ett förändrat arbetssätt.

Fokus behöver vara på brukares välmående och personalens arbetsmiljö. Avanto Care och BlueUps lösning erbjuder ett system för hantering av närvaro som tillgodoser både individen och organisationens behov. Avanto Care erbjuder genom sin plattform Avanto 360, tillsammans med BlueUps teknik, en lösning som skapar förutsättningar för trygghet. Modulen ”Närvaro” ger förutsättningar att säkerställa att personal finns på plats enligt brukares behov. Samtidigt som förutsättningar för att minska administration möjliggörs.

Avanto Care är specialister på att använda data och teknik i kombination för att skapa nya möjligheter till ett förändrat och prediktivt arbetssätt. BlueUp är specialiserat på att skapa BLE-enheter (Bluetooth Low Energy) för spårning, avkänning och distribuerad övervakning, och erbjuder innovativa datainsamlingslösningar.

Tack vare BlueUp IoT-enheter, utrustade med rörelse- och platssensorer, kan data om operatörernas aktiviteter samlas in, vilket möjliggör bättre optimering av mänskliga resurser. BlueUp har, utöver den idag använda tekniken tillsammans med Avanto Care, möjlighet att erbjuda ett stort spann av avancerade lösningar. Exempel är för allt från spårning i relatid av medicinsk utrustning till miljösensorer samla in data som temperatur, luftfuktighet och CO2-nivåer.

”This partnership represents a significant step in the evolution of data-driven healthcare. The integration of BlueUp technologies with the Avanto 360 platform will provide cutting-edge solutions to improve the quality of care and optimize operational efficiency.” says Alessio Cucini, CEO of BlueUp.

Avanto Cares plattform Avanto 360 har möjlighet att samla och hantera alla typer av data och möjligheterna för utveckling av gemensamma innovativa lösningar är stor.


”Vi ser användningen av smart hårdvara som en möjliggörare för framtidens sjukvård och äldreomsorg specifikt. Vårt samarbete med BlueUp ger oss en fantastisk möjlighet att erbjuda vårdgivare en stark kombination av smart hårdvara och Avanto 360 för att accelerera äldreomsorgen att gå från reaktiv till prediktiv.”
säger Mikael Karlsson, medgrundare och VD för Avanto Care.

Detta partnerskap är ett tydligt steg mot att erbjuda nya arbetssätt som både förändrar individens vardag och organisationens effektivitet.

För frågor om Avanto Cares erbjudande kring närvarohantering kontakta Mikaels Karlsson, VD, på mikael@avantocare.com eller (+46) 735 12 41 91.

Avanto Care

Avanto Care grundades 2021 i Sverige med målet att förändra vårt sätt att arbeta inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Andelen äldre som kommer att behöva hjälp ökar. Arbetssätten inom äldreomsorgen behöver utvecklas samtidigt som tekniken behöver användas på ett nytt sätt.

Avanto Care har utvecklat en SaaS-plattform, Avanto 360, som erbjuder beslutsunderlag för ett prediktivt och individcentrerat förhållningssätt inom äldreomsorgen.

Vårdgivare kan nu, genom data och information i Avanto 360, identifiera risker och samband, undvika vårdskador, individanpassa vården och förstå effekten av interventioner.

En av lösningarna på utmaningarna är Avanto 360 tillsammans med dess ekosystem av teknik- och systemleverantörer.

BlueUp Srl

BlueUp, ett innovativt litet eller medelstort företag som grundades 2014, är ledande i Italien inom beacon- och Bluetooth Low Energy-taggteknik för Internet of Things (IoT). Genom intensiva forsknings- och utvecklingsaktiviteter, tillsammans med strategiska tekniska partnerskap, har det lyckats etablera sig på både den italienska och internationella marknaden. BlueUp designar, utvecklar och producerar certifierade taggar och beacons som stöder viktiga marknadsstandarder: iBeacon, Eddystone, Quuppa (RTLS AoA), Wirepas (Mesh 2,4 GHz). Förutom enskilda enheter omfattar BlueUps erbjudande identifierings-, lokaliserings-, spårnings- och distribuerade övervakningssystem för tillverkningsindustrin, logistik, sjukvård, säkerhet och smarta byggnader.