Nytt avtal!

Vi på Avanto Care kommer inom kort att starta upp ett innovationsprojekt tillsammans med Luleå kommun. För kommunen innebär det en möjlighet att testa ett nytt data- och informationsdrivet arbetssätt. För oss är det ett sätt att vidareutveckla vår plattform användarcentrerat.

Arbetet sker tillsammans med Socialförvaltningen och ett av kommunens vård- och omsorgsboenden.

Stig Gabrielsson, IT-Utvecklare, berättar mer om vårt gemensamma arbete:

”Socialförvaltningen i Luleå kommun strävar aktivt efter att modernisera arbetsprocesser, utforska innovativa arbetssätt och förutse framtida behov innan de uppstår. Målet med detta spännande projekt är att testa och implementera ny prediktiv teknik. Denna teknik syftar till att stödja personalen inom vård och omsorg genom att erbjuda tidig information och notifikationer om varje individens specifika behov.

Genom att använda denna teknologi hoppas vi inte bara kunna underlätta arbetet för våra team utan även potentiellt förhindra onödigt lidande genom en proaktiv och personcentrerat tillvägagångssätt. Vi ser fram emot att skapa en ännu mer effektiv och omtänksam miljö för våra invånare.”

Mer information om innehåll i projektet och en intervju med kommunens projektledare Linnea kommer inom kort. Vi ser fram emot vårt kommande uppstartsmöte / Henrietta Hurtig, Ulrika Sten, Jens Larsson
Är du nyfiken på hur vi kan arbeta tillsammans för en prediktiv äldreomsorg, kontakta vår VD Mikael Karlsson