Nytt avtal!

Vi på Avanto Care har tecknat ett 2-årigt avtal med Karlskrona kommun och Äldreförvaltningen för nyttjande av vår plattform Avanto 360. Plattformen kommer att användas med både befintliga moduler samtidigt som vi tillsammans kommer att utveckla ny funktionalitet. Vi är glada och stolta över förtroendet att leverera vår plattform Avanto 360 som beslutstöd för verksamheten inom äldreomsorgen.

Fokus för arbetet är att genom plattformen Avanto 360;

  • Identifiera risk för undernäring.
  • Automatiskt beräkna nattfasta.
  • Matcha personal för effektiv bemanning av samverkanspass.
  • Sammanställa underlag för att identifiera korrelationer mellan fall, undernäring och nattfasta.

Jenny Ranne, Verksamhetsutvecklare Digitalisering Äldreomsorg, berättar om varför Karlskrona kommun valt Avanto 360: 

”Vi är glada över att ta nästa steg i vårt interna arbete med data. Tillsammans med Avanto startade vi vår resa med att arbeta med analys och effektivisering genom data, det har genererat i nya möjligheter som vi vill utveckla vidare.

Genom att sammanställa data kan vi arbeta på ett nytt sätt. Exempel är att nattfasta beräknas automatiskt samtidigt som vi genom sammanställning av data kring samverkanspass kan arbeta mer effektivt med bemanning.

Resultatet och de nya möjligheter vi ser inom fler områden gjorde att vi valde att köpa in plattformen Avanto 360 för fortsatt arbete med det interna lärandet och utvecklingen av våra interna arbetssätt.”

Vi ser fram emot att utöka vår leverans och starta upp en ny fas
/ Jens Larsson, Ulrika Sten, Henrietta Hurtig

Är du nyfiken på hur vi skulle kunna arbeta tillsammans? Kontakta vår VD Mikael Karlsson