Avanto Care + Helsingborgs stad

Avanto Care + Helsingborgs stad

Nytt avtal! Vi har arbetat tillsammans med Helsingborgs stad i 18 månader då de använt vår modul för Närvaro som är en del av vår plattform Avanto 360. Vi har nu tecknat avtal om att utöka den befintliga leveransen och vi är glada och stolta över fortsatt förtroende....