Avanto Care + Karlskrona kommun

Avanto Care + Karlskrona kommun

Nytt avtal! Vi på Avanto Care har tecknat ett 2-årigt avtal med Karlskrona kommun och Äldreförvaltningen för nyttjande av vår plattform Avanto 360. Plattformen kommer att användas med både befintliga moduler samtidigt som vi tillsammans kommer att utveckla ny...
Avanto Care + Helsingborgs stad

Avanto Care + Helsingborgs stad

Nytt avtal! Vi har arbetat tillsammans med Helsingborgs stad i 18 månader då de använt vår modul för Närvaro som är en del av vår plattform Avanto 360. Vi har nu tecknat avtal om att utöka den befintliga leveransen och vi är glada och stolta över fortsatt förtroende....
Avanto Care + Laholms Kommun

Avanto Care + Laholms Kommun

Nytt avtal! Vi på Avanto Care kommer inom kort att starta upp ett innovationsprojekt tillsammans med Laholms kommun. För kommunen innebär det en möjlighet att testa ett nytt data- och informationsdrivet arbetssätt. För oss är det ett sätt att vidareutveckla vår...
Avanto Care + Luleå Kommun

Avanto Care + Luleå Kommun

Nytt avtal! Vi på Avanto Care kommer inom kort att starta upp ett innovationsprojekt tillsammans med Luleå kommun. För kommunen innebär det en möjlighet att testa ett nytt data- och informationsdrivet arbetssätt. För oss är det ett sätt att vidareutveckla vår...