Del 1: Fokus Karlskrona

– Nattfasta och korrelationer med undernäring och fall

Vi på Avanto Care driver tillsammans med utvalda kommuner innovationsprojekt. För kommunen innebär det en möjlighet att testa ett nytt data- och informationsdrivet arbetssätt. För oss innebär det ett sätt att utveckla vår plattform användarcentrerat.

En av dessa fantastiska kommuner som vågar utmana allt genom att djupdyka i verksamhetens data och information är Karlskrona kommun, under ledning av Jenny Ranne – Verksamhetsutvecklare Digitalisering Äldreomsorg.

Hur blev ni nyfikna på att börja arbeta med er data?

”Vi förstår att vi behöver börja arbeta med vår data men har inte vetat var vi ska börja. Vi ville göra något som gav en effekt och som lät oss testa och lära oss. Vi är gröna!”

Fokus på projektet tillsammans med Karlskrona har varit ur två perspektiv. Det ena är att hitta ett administrativt belastat område att effektivisera genom att arbeta datadrivet. Det andra är att hitta ett område med tydlig koppling till välmående hos brukare. Resultatet blev ett fokus på nattfasta och korrelationer med undernäring och fall.

För Karlskrona har det varit viktigt att skapa ett utrymme för lärande och dialog internt. Att göra något nytt tillsammans och utvecklas tillsammans. Men också att skapa förutsättningar för fortsatt framgångsrik verksamhetsutveckling.

 

Vad har överraskat er positivt under projektet?

”Samarbetet har varit roligt. Möjligheten att få tycka och tänka och ge feedback, det är inte alltid välkommet.”

Vad har ni upplevt som utmanande under projektet?

”Två saker:

  1. Att få tillgång till data från våra leverantörer.
  2. Att vi insett att vi inte alltid följer våra egna rutiner.

Vi har lärt oss mer om hur vi ska kravställa på våra leverantörer i ett tidigare skede. Vi har också sett tydliga konsekvenser av avsteg från rutiner, som att vi till exempel inte har vår uppdaterade data på rätt plats. Arbete med vår data har också tydligt visat att vi dubbeljobbar en del, tex med dokumentation. Det som har varit utmanande har samtidigt varit värdefull input kring hur vi kan bli ännu bättre på det vi gör.”

Arbetet med integrationer är centralt även för oss på Avanto Care. Fokus i inledningen av ett projekt är att tillsammans med kommunerna identifiera vilken data vi behöver, hur den ska vara strukturerad och hur den kan inhämtas. Arbetet ”lyfter på locket”, både relaterat till kommunens interna processer, men också kravställning mot deras leverantörer. En lärorik del av arbetet i innovationsprojektet både för oss på Avanto Care och för kommunen. Det är inte enkelt, men görbart.

 

Har du några tips och råd till andra kommuner som vill påbörja ett fördjupat arbete med sin data?

”Det finns mycket lärdomar:

  • Låt data ge er trygghet – Vi vet att sambanden finns, men vi vill ha evidens.
  • Börja med ett projekt – Lär er att skapa förutsättningar för att kunna arbeta med korrelationer inom andra områden.
  • Våga använd teknik – Alla ska arbeta på toppen av sin kompetens, det betyder att man ska göra det man är bra på. Sedan ska teknik och verktyg komplettera.”

Jenny har nu tillsammans med oss och sina kollegor gjort de första analyserna av den data som samlats in.

  • De har sett sin verksamhet på ett nytt sätt genom en samlad presentation av data.
  • Dietisten har sett hur nattfasta kan beräknas digitalt.
  • De har tränat på att titta på data och dra slutsatser.
  • De har identifierat nya scenarier att följa.

Den spontana första reaktionen var ”Är det så här det blir?! Nu ser vi vad vi kan göra bättre”.

Vad blev utkomsten som helhet? Vilka värden ger det datadrivna arbetssättet? Det presenterar vi här inom kort i Del 2!