Cookies

Vi använder inga cookies eller liknande teknik på vår hemsida, eftersom vi på allvar värnar våra kunders och besökares integritet.

Observera att denna cookie-policy endast gäller vår hemsida. För användare av vår plattform Avanto 360 gäller cookie-policyn publicerad på 360.avantocare.com.

Kontaktinformation

Om du har några frågor kring vår cookie policy kan du kontakta Avanto Care på info@avantocare.com