Varför är det viktigt med samarbete?

Vi lever längre, och antalet människor som behöver vård och omsorg kommer att öka kraftigt. Vi på Avanto Care vill skapa förutsättningar för vårdpersonal att arbeta mer effektivt och proaktivt genom datadrivna beslut. Fokus ligger på kvalitet och regelefterlevnad. Ett vidareutvecklat arbetssätt ger utrymme för vårdpersonalen att fokusera på en mer personlig och mänsklig äldreomsorg.

Vår välfärdsplattform Avanto 360 utvecklas tillsammans med våra partners och vårdgivare som använder vår plattform.

Våra partners levererar välfärdsteknik och system. Vi levererar en välfärdsplattform som inhämtar, samlar, visualiserar och paketerar data och information från välfärdsteknik och system.

Vi vill, tillsammans med våra partners, driva nyttjande av ny teknik och nya arbetssätt hos vårdgivare.

Välkommen till ett nytt sätt att arbeta som levererar nya värden för individen, verksamheten och personalen. Tillsammans gör vi skillnad!